Imatech satser på å øke kompetanseutviklingen i bransjen

Det å være autorisert forhandler hos Volvo Penta betyr også at du skal holde deg oppdatert på ting som rører ditt felt. Det holdes derfor en rekke kurs gjennom året som skal være med på å slukke kunnskapstørsten.

Tre lærerike januardager

Over tre dager i januar har et utvalg av våre forhandlere vært på kurs i Volvo Penta sine lokaler i Gøteborg. Kursets fokus er å gi en oppdatering på elektro og tar blant annet for seg sensorteknikk ved hjelp av multimeter og Vodia. Deltakerne lærer hvordan de forskjellige datanettverkene til motorene er satt sammen og endringer på de forskjellige generasjonene opp gjennom. Dette datanettverket er kjent som EVC.Deltakerne blir også kurset i Common-Rail diesel systemer, samt feilsøking på disse, med praktiske måleoppgaver ved hjelp av multimeter og Vodia. Det er også innslag om originale filter og olje fra parts.

      

Båtkysten på besøk

Når Båtkysten er på besøk har kurset beveget seg inn på verkstedet på kursets andre dag. Her skal deltakerne teste sine kunnskaper så langt.

Felles for alle deltakerne Båtkysten snakker med under kurset er at de alle ønsker å holde seg oppdatert og lære nye ting med jevne mellomrom. “Jeg ønsker å lære meg noe nytt gjennom å kunne ta i ting. Ikke bare se på en PowerPoint hele dagen”, forklarer Jens Gridsvåg (Gridsvåg Båt og Motor AS). Stian Flesjå (Gavstad AS) sier seg enig. “Lokalet er perfekt for dette. Vi har utrolig flinke instruktører som vet hva de holder på med, da er det lett å lære”. Samtidig bryter de ut i latter når de alle sier seg enig i at lunsjen også var et av kurset høydepunkter.

Båtkysten tok også en prat med instruktørene fra Imatech Marin AS; Frank Finnkroken, Tore Sæter og Hårek Flathaug. “Det var hyggelig og se at nesten halvparten av forhandlerne valgte å sende mekanikere og at vi hadde ca 50 stk gjennom på tre uker”, forklarer de. De har fått flere gode tilbakemeldinger fra deltakerne, blant annet at det var bra med en oppfrisking i de temaene som kurset tok for seg. Mange synes også det var positivt at kurset ble holdt i Volvo Pentas nye undervisningslokaler i Gøteborg.

Båtkysten takker for besøket! Vi er på plass neste gang det holdes kurs for våre forhandlere.